Program Mój Prąd 

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są następujące koszty:

1) zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele
fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika
nie jest kosztem kwalifikowanym);

2) zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ ciepła
i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.
6.2 Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do
magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup
i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w
systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z
wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie
skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na
system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych•W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
   – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
   – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
   – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
   – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

cennik – 300zł (pełnomocnictwo) plik
  * Pola wymagane

  Zdalne badanie zdolności kredytowej

  Bezpłatnie sprawdzam Twoją zdolność kredytową. Na podstawie podstawowych informacji uzyskanych telefonicznie, dowiesz się, czy udzielenie kredytu będzie możliwe.

  Przedstawienie ofert bankowych

  Otrzymujesz aktualne oferty z wszystkich dostępnych banków działających na rynku hipotecznym. Oferty są w pełni dostosowane do Twojej inwestycji.

  Koordynacja procesu kredytowego

  Sporządzenie wniosku, kompletowanie dokumentacji oraz korespondencja z Bankiem odbywa się z moim udziałem. Do banku idziesz dopiero w celu podpisania umowy kredytowej.